logo
کانال دیسکورد
Discord.iranminecraft.com
تیم اسپیک
Ts.iranminecraft.com

اسکای بلاک ايران ماينكرفت راه اندازی شد

Admin
1401/11/3 23:02

 گيم مود اسکای بلاک ايران ماينكرفت در دسترس قرار گرفت 

 پلیر های عزیز سرور هم اکنون میتوانند گیم مود اسکای بلاک را با پیشرفته ترین پلاگین ها تجربه کنند 

 لازم به ذکر است که ایونت های مهیج گیم مود اسکای بلاک  شروع خواهند شد

 

IP  : Play.IranMineCraft.Com
TS : Ts.IranMineCraft.Com