فرایند تحویل خریدات بین 1 الی 24 ساعت زمان بر خواهد بود در صورتی که کمتر از چند ساعت تحویل نگرفتید به یکی از اعضای تیم مدیریتی Helper , Admin , Mod اطلاع بدید یا در دیسکورد تیکت بفرستید اگر دیسکورد ندارید در صفحه اصلی سایت به کمک گزینه تماس با ما تیکت بفرستید

برای پرداخت با ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین ، تتر و ... در دیسکورد تیکت بفرستید

آدرس دیسکورد : JDiscord.iRهر گونه سو استفاده از قابلیت های رنک از جمله ایجاد مزاحمت برای سایر پلیر ها مجازات بن الی ضبط رنک را در پی خواهد داشت!

فروشگاه Survival

کلید شانسی 30 عدد

5/5

کلید شانسی 12 عدد

3/5

کلید شانسی 4 عدد

2/5
فروشگاه Hard Survival
minecraft-EliteCoin

10,000
Elite Coin

5/5
minecraft-EliteCoin

500
Elite Coin

5/5
لول ماینکرافت

1000 لول

3/5
خرید رنک
10/10

Hoster

ظرفیت : 5 نفر

برای خرید این رنک با Manager از طریق TeamSpeak یا Discord هماهنگ کنید!

5/5

JigsaW

ظرفیت : نامحدود

4/5

Immortal

ظرفیت : نامحدود

3/5

Veteran

ظرفیت : نامحدود

2/5

Elite

ظرفیت : نامحدود

پر طرفدار

1/5

Saint

ظرفیت : نامحدود

راهنما و جزئیات رنک ها

『 Hoster 』

》قابلیت در تمامی سرور ها :
◄ الویت بیشتر از JigsaW برای  joinq/
◄ دریافت تگ اختصاصی Hoster
◄دریافت ستاره اختصاصی Hoster
✮  امکان  درخواست تگ دائمی ✮
◄  امکان Mute کردن پلیر با mute/
◄ امکان Ban کردن پلیر با ban/
◄ امکان Warn دادن به پلیر با warn/

(برای استفاده از این دستورات Staff یک دلیل محکم و حداقل باید یک اسکرین (F2) به عنوان مدرک داشته باشید )

هر گونه سو استفاده از این دستورات با توجه به شدت آن باعت حذف رنک شما و بلاک لیست از ین رنک خواهد شد
◄  با خرید این رنک شما جزئی از اعضای تیم مدیریتی STAFF محسوب میشید و موظف به رعایت کامل قوانین میباشید.

============================

》قابلیت ها در Lobby :
 ◄ باز شدن تمامی بخش های Gadgetsmenu

============================

》قابلیت ها در Survival :
◄ داشتن 20 عدد sethome/
◄ دسترسی کامل به قابلیت کل رنک ها  و کیت:
JigsaW-Immortal-Veteran-Elite-Saint
◄ امکان ایجاد رعد با smite/
◄ مشاهده Inventory دیگران با invsee/
◄ دسترسی به چت تیم مدیریتی STAFF
◄ تلپورت کردن دیگران پیش خود با tphere/
◄شاررژ آیتم های SF با sf charge/

/sf charge

============================
》قابلیت ها در Hard Survival :
◄ داشتن 10 عدد sethome/
◄ دسترسی کامل به قابلیت کل رنک ها :
JigsaW-Immortal-Veteran-Elite-Saint
◄ امکان ایجاد رعد با smite/
◄ مشاهده Inventory دیگران با invsee/
◄ نیفتادن آیتم پس از مرگ
* توجه : اگر این قابلیت را میخواهید با هماهنگی استف رنک بالا باید PvP شما غیر فعال شود!

============================

》قابلیت ها در SkyBlock :
◄ دسترسی کامل به قابلیت کل رنک ها  و کیت:
JigsaW-Immortal-Veteran-Elite-Saint
◄ امکان ایجاد رعد با lightning/
◄ مشاهده Inventory دیگران با invsee/
◄ دسترسی به چت تیم مدیریتی STAFF
◄ تلپورت کردن دیگران پیش خود با tphere/
◄ افزایش اسلات Minion به 30 عدد
============================

◄ بقیه قابلیت ها و شرایط  بدلیل زیاد نشدن متن در تیم اسپیک به شما گفته میشود

『 JigsaW 』

》قابلیت در تمامی سرور ها :
◄ تگ اختصاصی JigsaW
◄ الویت بیشتر از Immortal برای  joinq/

============================

》قابلیت ها در Lobby :
 ◄ استفاده از تمامی بخش های  Gadgetsmenu

============================

》قابلیت ها در Survival :
◄ تمامی قابلیت و کیت های رنک ها:
Immortal-Veteran-Elite-Saint
◄ دریافت کیت اختصاصی  JigsaW
◄ پول هدیه درون کیت : 200,000$
❒ آیتم های SlimeFun کیت:
◄ 128 عدد Cupper Dust
◄ 128 عدد Essence of Afterlife
❒ آیتم های ارزشمند کیت :
◄ 64 عدد Netherite Ingot
◄ 4 عدد اسپانر
◄ 64 عدد Immortal Apple
◄ Armor Kits X

✮  باز شدن تمامی بخش های  SlimeFun با دستور unlocksf/
✮تغییر اسپانر با  دستور spawner/
* توجه : باید اسپانر را در Word Nether کاشته و به آن نگاه کنید و دستور رو بزنید ، مثال :
spawner iron_golem <=  Iron Golem/
*هر 20 دقیقه یکبار قابل استفاده میباشد!

✮  اینچنت کردن ابزار با enchant/
✮  بازی کردن تلپورتر SF با sf teleporter/
✮  تلپورت با وارد کردن مختصاد X-Y-Z
◄ داشتن 10 عدد sethome/
◄ داشتن 4 عدد pwarp/ همزمان
✮  کندن اسپانر بدون نیاز به سیلک تاچ
* توجه : کلنگ باید از جنس Diamond یا Netherite باشد
◄ امکان افزودن 20 آیتم در ah/
◄ تبدیل شدن به موجودات با : dis/
◄ داشتن 9×6 ردیف بک پک backpack/
============================
》قابلیت ها در HardSurvival :
◄ تمامی قابلیت های رنک:
Immortal-Veteran-Elite-Saint
◄ دریافت کیت فقط JigsaW
✮  اینچنت کردن ابزار با enchant/
* هر 6 ساعت
◄ داشتن 6 عدد sethome/
✮  کندن اسپانر بدون نیاز به سیلک تاچ
◄ تبدیل شدن به موجودات با : dis/
============================
》قابلیت ها در SkyBlock :
✮  اینچنت کردن ابزار با enchant/
◄  دریافت کیت اختصاصی  (X) JIGSAW
◄ داشتن 10 عدد sethome/
◄ داشتن 4 عدد pwarp/ همزمان
✮  کندن اسپانر بدون نیاز به سیلک تاچ
* توجه : کلنگ باید از جنس Diamond یا Netherite باشد
◄ تبدیل شدن به موجودات با : dis/
✮تغییر اسپانر با $100,000 و  دستور spawner/
* توجه : باید اسپانر را کاشته و به آن نگاه کنید و دستور رو بزنید لیست رو نشون بده و اینکه هر 1 ساعت یکبار میتونید از این دستور استفاده کنید!
◄ افزایش اسلات Minion به 20 عدد

『 Immortal 』

》قابلیت در تمامی سرور ها :
◄ تگ اختصاصی Immortal
◄ الویت بیشتر از Veteran برای  joinq/
============================
》قابلیت ها در Lobby :
 ◄ امکان استفاده از بخش Cloaks
 ◄ امکان استفاده از بخش Miniatores
============================
》قابلیت ها در Survival :
◄ تمامی قابلیت و کیت های رنک ها:  Veteran-Elite-Saint
◄ دریافت کیت اختصاصی  Immortal
◄ پول هدیه درون کیت : 100,000$
❒ آیتم های SlimeFun کیت:
◄ 256 عدد Cupper Dust
◄ 64 عدد Essence of Afterlife
❒ آیتم های ارزشمند کیت :
◄ 64 عدد Netherite Ingot
◄ 128 عدد Immortal Apple
◄ Armor Kits V

◄ باز کردن میز اسمیت با smithtable/
✮  روز کردن با دستور day/
✮  قابلیت شب کردن با night/
✮  پایان دادن طوفان و باران با sun/
✮  نا میرا شدن با دستور god/
◄ تلپورت به دیگران بدون نیاز به تایید
✮  پاک نشدن آیتم بعد از مرگ
◄ قابلیت پر کردن جون دیگران با heal/
◄ داشتن 5 عدد sethome/
◄ قابلیت پرواز در Nether  و دنیای  End
◄ داشتن 3 عدد pwarp/ همزمان
◄ امکان افزودن 15 آیتم در ah/
◄ داشتن 9×5 ردیف بک پک backpack/
============================
》قابلیت ها در HardSurvival :
◄ تمامی قابلیت های رنک ها:  Veteran-Elite-Saint
◄ دریافت کیت فقط Immortal
✮  شخصی سازی شب و روز با ptime/
✮  پایان دادن طوفان و باران با sun/
◄ قابلیت پر کردن جون دیگران با heal/
◄ داشتن 5 عدد sethome/
==========================
》قابلیت ها در SkyBlock :
◄  دریافت کیت اختصاصی  (V) Immortal
✮  روز کردن با دستور day/
✮  قابلیت شب کردن با night/
✮  پایان دادن طوفان و باران با sun/
✮  نا میرا شدن با دستور god/
◄ تلپورت به دیگران بدون نیاز به تایید
✮  پاک نشدن آیتم بعد از مرگ
◄ قابلیت پر کردن جون دیگران با heal/
◄ داشتن 5 عدد sethome/
◄ داشتن 3 عدد pwarp/ همزمان
◄ افزایش اسلات Minion به 18 عدد

「 Veteran 」

》قابلیت در تمامی سرور ها :
◄  تگ اختصاصی Veteran
◄ الویت بیشتر از Elite برای  joinq/

========================

》قابلیت ها در Lobby :
 ◄امکان استفاده از بخش Suits

==========================

》قابلیت ها در Survival :
◄ تمامی قابلیت و کیت های رنک : Elite – Saint
◄ دریافت کیت اختصاصی  Veteran
◄ پول هدیه درون کیت : 60,000$
❒ آیتم های SlimeFun کیت:
◄ 192 عدد Cupper Dust
◄ 16 عدد Essence of Afterlif
❒ آیتم های ارزشمند کیت :
◄ 64 عدد Diamond
◄  تخم های اسپان کیت : Blaze , Trader , Villager
◄ Armor Kits IV

✮  تغییر شخصی آب و هوا با pweather/
✮  قفل دریافت پیام شخصی با msgtoggle/
✮  قفل درخواست تلپورت با tptoggle/
✮  قابلیت پر کردن غذای دیگران feed/
✮  پر کردن جون خود با heal/
◄ داشتن 4 عدد sethome/
◄ داشتن 2 عدد pwarp/
◄ تعمیر وسایل با دستور fix/
✮  از بین نرفتن لول XP پس از مرگ
◄ داشتن 9×4 ردیف بک پک backpack/
◄ امکان افزودن 10 آیتم در ah/

==========================

》قابلیت ها در Hard Survival :
◄ تمامی قابلیت های رنک : Elite – Saint
◄ دریافت کیت فقط Veteran

✮ تغییر شخصی آب و هوا با pweather/
✮ قفل دریافت پیام شخصی با msgtoggle/
✮ قفل درخواست تلپورت با tptoggle/
✮ قابلیت پر کردن غذای دیگران feed/
✮ پر کردن جون خود با heal/
* هر 2 ساعت
◄ داشتن 4 عدد sethome/
◄ داشتن 2 عدد pwarp/
◄ تعمیر وسایل با دستور fix/
✮ هر 6 ساعت
=====================
》قابلیت ها در SkyBlock:
◄  دریافت کیت اختصاصی  Veteran (IV)

✮  تغییر شخصی آب و هوا با pweather/
✮  قفل دریافت پیام شخصی با msgtoggle/
✮  قفل درخواست تلپورت با tptoggle/
✮  قابلیت پر کردن غذای دیگران feed/
✮  پر کردن جون خود با heal/
✮ تعمیر وسایل با دستور fix/
✮  از بین نرفتن لول XP پس از مرگ

◄ داشتن 4 عدد sethome/
◄ داشتن 2 عدد pwarp/
◄ افزایش اسلات Minion به 16 عدد

「 Elite 」

》قابلیت در تمامی سرور ها :
◄  تگ اختصاصی  Elite
◄ الویت بیشتر از Saint برای  joinq/
========================
》قابلیت ها در Lobby :
 ◄ امکان استفاده از بخش Particles
 ◄ امکان استفاده از بخش Pets

========================

》قابلیت ها در Survival :
◄ تمامی قابلیت و کیت های رنک : Saint
◄ دریافت کیت اختصاصی  Elite
◄ پول هدیه کیت : 30,000$
❒ آیتم های SlimeFun کیت:
◄ 128 عدد Cupper Dust
◄ 8 عدد Essence of Afterlif
❒ آیتم های ارزشمند کیت :
◄ 64 عدد Iron Ingot
◄ تخم های اسپان کیت :  Bee , Panda , Parrot
◄ Armor Kits III

✮ کندن اسپاونر با کلنگ دارای سیلک تاچ (SilkTouch)
* توجه : کلنگ باید از جنس Diamond یا Netherite باشد !
◄ باز کردن انویل با anvil/
◄ گذاشتن آیتم روی سر با hat/
◄ پر کردن غذای خود با دستور feed/
◄ تلپورت به کف زمین با دستور top/
◄ داشتن 3 عدد sethome/
◄ استفاده از کد جاودیی و فرمت در چت و اسم
◄ داشتن   9×3 ردیف بک پک backpack/
◄ امکان افزودن 7 آیتم در ah/
====================
》قابلیت ها در Hard Survival :
◄ تمامی قابلیت های : Saint
◄ دریافت کیت فقط Elite
✮ کندن اسپاونر با کلنگ دارای سیلک تاچ (SilkTouch)
◄ گذاشتن آیتم روی سر با hat/
◄ پر کردن غذای خود با دستور feed/
* هر 1 ساعت
◄ داشتن 3 عدد sethome/
◄ استفاده از کد جاودیی و فرمت در چت و اسم
====================
》قابلیت ها در SkyBlock:
◄  دریافت کیت اختصاصی  Elite (III)

✮ کندن اسپاونر با کلنگ دارای سیلک تاچ (SilkTouch)
* توجه : کلنگ باید از جنس Dimond و دارای سیلک تاچ باشد !
◄ باز کردن انویل با anvil/
◄ گذاشتن آیتم روی سر با hat/
◄ پر کردن غذای خود با دستور feed
◄ تلپورت به کف زمین با دستور top/
◄ داشتن 3 عدد sethome/
◄ افزایش اسلات Minion به 14 عدد

=====================

》قابلیت ها در Bedwars :
◄  قابلیت VIP Join (جوین شدن به آرنا پر شده)

「 Saint 」

》قابلیت در تمامی سرور ها :
◄  تگ اختصاصی Saint
◄ الویت بیشتر از Member برای  joinq/
=====================
》قابلیت ها در Lobby :
◄امکان استفاده از بخش Emotes
◄امکان استفاده از Anim Hat
=====================
》قابلیت ها در Survival :
◄  دریافت کیت اختصاصی  Saint
◄ پول هدیه کیت : 20,000$
❒ آیتم های SlimeFun کیت:
◄64 عدد Cupper Dust
❒ آیتم های ارزشمند کیت :
◄ 64 عدد Quartz
◄ تخم های اسپان کیت :  Pig , Cow , Chicken
◄ Armor Kits II

✮  قابلیت پرواز فقط در دنیای World و Legendary با دستور fly/
◄  قابلیت باز کردن کرفتینگ با wb/
◄  قابلیت باز کردن اندرچست با ec/
◄  قطب نما همراه با دستور compass/
◄  داشتن 2 عدد sethome/
◄  ساختن اتحاد با guild create/
◄  استفاده از کد رنگی در چت و nick
◄ داشتن  9×2 ردیف بک پک backpack/
◄ امکان افزودن 5 آیتم در ah/
◄ پاک کردن اینونتوری با trash/

Hats
====================
》قابلیت ها در Hard Survival :
◄  دریافت کیت فقط Saint
◄  قطب نما همراه با دستور compass/
◄  داشتن 2 عدد sethome/
◄  تغییر نیک نیم بازی با nick/
◄  استفاده از کد رنگی در چت و nick
◄ پاک کردن اینونتوری با ci/
◄ سطل زباله همراه با trash/
◄ AFK کردن با  afk/
=====================
》قابلیت ها در SkyBlock :
◄  دریافت کیت اختصاصی  (II) Saint
✮  پرواز بدون محدودیت با دستور fly/
◄  قابلیت باز کردن کرفتینگ با wb/
◄  قابلیت باز کردن اندرچست با ec/
◄  داشتن 2 عدد sethome/
◄  تغییر نیک اسم چت با nick/
◄  استفاده از کد رنگی در چت و nick
◄ پاک کردن اینونتوری با ci/
◄ افزایش اسلات Minion به 12 عدد

=====================

》قابلیت ها در Bedwars :
◄  امکان چت رنگی در چت

 

ظرفیت : 1 نفر

『+MVP』

》قابلیت در تمامی سرور ها :

◄ دسترسی کامل به قابلیت کل رنک ها :
JigsaW-Immortal-Veteran-Elite-Saint
◄ الویت بیشتر از JigsaW برای  joinq/
◄ دریافت تگ اختصاصی +MVP
◄دریافت ستاره اختصاصی +MVP
✮  امکان  درخواست تگ چت (دائمی) ✮

◄  با خرید این رنک شما موظف به رعایت کامل قوانین میباشید.

هر گونه سو استفاده از این رنک (آیتم دادن به بقیه ، استفاده از Bug و …) با توجه به شدت آن باعت حذف رنک شما و بلاک لیست از ین رنک خواهد شد

============================

》قابلیت ها در گیم مود Slimefun و Survival :
◄ دسترسی به WorldEdit
◄ تبدیل شدن به گیم مود کریتیو با gmc/
◄ تبدیل شدن به گیم مود spectator با gmsp/
◄ دسترسی به sf cheat (در گیم مود SF)
◄ نامحدود شدن sethome/
◄ مشاهده Inventory دیگران با invsee/

============================

》قابلیت ها در HardSurvival :
◄ امکان دریافت کیت Saint تا JigsaW
============================

》قابلیت ها در SkyBlock :
◄ دریافت 10000 جم هدیه
============================

شرایط خرید : تسلط داشتن به WorldEdit و عدم داشتن سابقه بد

ظرفیت : 3 نفر

『MVP』

》قابلیت در تمامی سرور ها :

◄ دسترسی کامل به قابلیت کل رنک ها :
JigsaW-Immortal-Veteran-Elite-Saint
◄ الویت بیشتر از JigsaW برای  joinq/
◄ دریافت تگ اختصاصی MVP
◄دریافت ستاره اختصاصی MVP
✮  امکان  درخواست تگ چت (دائمی) ✮

◄  با خرید این رنک شما موظف به رعایت کامل قوانین میباشید.

هر گونه سو استفاده از این رنک (آیتم دادن به بقیه ، استفاده از Bug و …) با توجه به شدت آن باعت حذف رنک شما و بلاک لیست از ین رنک خواهد شد

============================

》قابلیت ها در گیم مود Slimefun و Survival :
◄ تبدیل شدن به گیم مود creative با gmc/
◄ تبدیل شدن به گیم مود spectator با gmsp/
◄ دسترسی به sf cheat (در گیم مود SF)

◄ نامحدود شدن sethome/
◄ مشاهده Inventory دیگران با invsee/

============================

》قابلیت ها در HardSurvival :
◄ امکان دریافت کیت Saint تا JigsaW
============================

》قابلیت ها در SkyBlock :
◄ دریافت 5000 جم هدیه
============================

شرایط خرید : عدم داشتن سابقه بد

با خیالی راحت خرید کنید